fbpx
Browsing Tag

tuyến phố đi bộ

Hội An điều chỉnh thời gian thực hiện tuyến phố đi bộ

Thành phố Hội An vừa điều chỉnh thời gian thực hiện đề án “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”. Hoạt động này nhằm nâng cao chất lượng nội dung hoạt động của đề án, đáp ứng nhu cầu về thời gian tham quan của khách du lịch tại Khu Di sản. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/4, thời gian điều chỉnh cụ thể như sau: Buổi sáng sẽ bắt đầu từ 08 giờ…
Read More...